Från 6 januari börjar Adam och Yemane som mark och anläggningsarbetare. Vi önskar dem lycka till med sina nya arbeten.