Om bolaget

 

VAD ÄR GOD BEMANNING?

God bemanning är ett CSR-bolag (Corporate Social Responsibilty), vilket innebär att vi tycker att det är viktigt att aktörer i det privata näringslivet är med och tar ansvar för att bidra till att lösa samhällsproblem. Matchningsproblematiken på den svenska arbetsmarknaden är ett sådant problem. Vi vet också att det är möjligt att göra det utan att det påverkar produktivitet och/eller lönsamhet på ett negativt sätt, vi ser tvärtom att det ger möjlighet att öka både produktivitet/lönsamhet, för oss, våra medarbetare och för våra kunder. Vi vill att alla ska vara vinnare i de affärer vi sätter upp, våra kunder, våra konsulter och samhället.

Under 2017 är vi finansierade av Tillväxtverket för att utveckla modeller för enklare vägar till jobb. God Bemannings återinvesterar alla vinstmedel för att utveckla verksamheten och de olika individer som vi jobbar med. Det tror vi är bra för företaget, samhället och våra medarbetare.

God Bemanning är sprungen ur insikten om att arbetsmarknaden i Sverige kan fungera bättre, och vi vill vara med och bidra till att lösa de knutar som vi ser. Med vår erfarenhet av att arbeta med och träffa arbetssökande kan vi se att det är många fantastiska människor som aldrig riktigt får en chans, samtidigt som vi har arbetsbrist i många branscher i Sverige.

För att hitta våra medarbetare samarbetar vi med olika företag, studieförbund och utbildningsanordnare som arbetar med människor som söker jobb. Vi får där kontakt med individer som tillhör de samhällsgrupper som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden, men som i grunden har bra kompetens och potential.

På God bemanning utgår vi ifrån individens vilja och kompetens och kan på så sätt erbjuda kompetent och motiverad arbetskraft inom olika områden, men framförallt inom olika bristyrken.

Vi hittar guldkornen som du ännu inte kunnat vaska fram själv och erbjuder kompetensen till er.

God Bemanning AB är ett helägt dotterbolag till Pema Sweden AB. Pema köpte God Bemanning 2015 som ett led i sitt CSR-arbete.