Samarbetspartners

För att hitta våra medarbetare samarbetar vi med fotbollsföreningar, jobbcoacher och studieförbund som träffar arbetssökande som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Innan kandidaterna kommer till oss arbetar våra samarbetspartners tillsammans med dem under en lång period och känner väl till våra kandidaters kompetens, styrkor och egenskaper.

God bemanning är en del av koncernen Pema Sweden AB. Läs mer på pemapeople.se.logo